Amacı: Hemşirelik bilim-sanatını birey aile-toplum sağlık bakımını karşılamada kullanmak için çağdaş teknolojiyi, bilgi düzeyini yakalamış, eğitimini bu yönde geliştirmiş, insana bütüncül yaklaşımı benimsemiş, ekip anlayışı kavramıyla bütünleşmiş, değişime-gelişime açık otonom sahibi uygulamalarda profesyonel-bilimsel yöntemlerden vazgeçmeyen-, bakımda kaliteden ödün vermeyen, nitelikli mezunları ile bilimsel gelişime önderlik eden bir kurum olmaktır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: 


Kabul ve Kayıt Koşulları: ÖSYM Sınavları sonucunda Merkezi Yerleştirmeyle öğrenci kabul edilmektedir.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları: Mezun olan öğrenciler, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda klinik hemşiresi, iş yeri hemşiresi , okul sağlığı hemşiresi, yönetici ve eğitimci hemşire olarak çalışır.


Lisansüstü Eğitim:


Misyon:  


Vizyon: