Misyon

Sağlık Bilimleri Fakültesinin misyonu; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda bireye ve topluma karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, bunları mesleki davranış haline getiren, deneyimleriyle çevresine liderlik edebilecek yapıda, özgür ve bilimsel düşünebilen, modern bir dünya görüşüne, çağdaş düzeyde düşünce yeteneğine sahip, profesyonel prensip ve felsefeyi anlayan, etik kurallara bağlı, insan ve hasta haklarına saygılı, ailenin, toplumun sağlığını koruyan geliştiren, profesyonel Sağlık Hizmeti ve bakımı veren, araştırmalar yapan, bilimsel ve mesleki performansları nedeni ile tercih edilen meslek üyeleri yetiştirmektir.

Vizyon

Sağlık Bilimleri Fakültesinin vizyonu; Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten,  bilim alanında sürekli gelişen; hızlı büyüyen ve gelişen sağlık sektöründe tercih edilen, toplumun sağlıklı gelişimine katkısı olan, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunan, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen yeni bölümlere sahip olmaktır.