2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonunda mezuniyet için gerekli krediye ulaşan (240 AKTS) ve sadece yaz stajları kalan öğrencilerimiz yaz stajlarını uygulama olarak hastanelerde yapabileceklerdir. Aşağıda yer alan beyan formu öğrenci tarafından doldurularak yaz stajı formu ise hastanelere onaylatılarak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilecektir.

Hemşirelik Yaz Stajı Formu

Beyan Formu