Prof.Dr.Yaşar Nuri ŞAHİN (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin İÇLİ

                                                                                                        Dr.Öğr.Üyesi Asuman ÖZGÖZ

Arş.Gör.Funda IŞIK

Arş.Gör.Sedat ARSLAN

Arş. Gör. Kadriye Elif İMRE

Arş. Gör. Sümeyye Begüm ATALAN